Temadag

Temagage for en udvalgt gruppe eller klasse

 

Styrkesider

Hvordan får man elevernes styrkesider i spil i gruppearbejde og derved højner kvaliteten af gruppearbejdet, både for den enkelte og for hele gruppen.

I dette forløb bliver eleverne bevidst og egne og klassekammeraternes styrkesider. Heri ligger også en forståelse og accept af forskelligeheder.

 

Hvilke personlige sider ønsker den enkelte elev at få mere i spil - og hvordan.

Når styrkesiderne bliver synlige, giver ens interessert, mål og drømme også mening.

 

 

 

Tankemønster og selvværd

Hvordan kan elevernes tanker om dem selv, begrænse dem, hvordan kan det udvikle dem, hvordan har det indflydelse på deres syn på dem selv, deres følelser og personer omkring dig.

 

Giv de unge mulighed for:

•At får redskaber til at finde livsglæde, selvværd og mod til at være dem SELV – og vær glad for at de netop er den person de er.

•At bliver bevidst om deres egne styrker, muligheder og ressourcer, så de tør bruge dem i deres ungdomsliv

•At øver sig i at slippe tankerne/tankemylder/tankespind og mærke kroppen. (måske specielt når de skal sove)

•At de fremover tør gøre mere af det de har lyst til.

•At de får redskaber til at stå ved sig selv og ”turde” når de er sammen med andre – venner, familie, i skolen etc.

At skabe forandring i hverdag.

At opdage, at de ikke er den eneste i verden med de tanker og følelser de har.

 

 

Temadagene er tilrettelagt som en kombination af oplæg/undervisning, coaching, gruppearbejde, individuelt arbejde med egne mål og samarbejdsøvelser.