Life Skills - klassearrangement.

Life Skills – her bliver de unge klogere på sig selv!

 

Et ”Styrk-dig-selv” forløb, hvor de unge arbejder med at finde ansvarsfølelsen og modet til at være dem selv!

 

”Life Skills” er en kombination af teori og praksis. Gennem forløbet får de unge nedskrevet og italesat deres skills. De unge bliver undervist og coachet til nye måder at tænke om sig selv og deres omgivelser.

De unge kommer til at arbejde med deres tankemønster. Hvordan det kan begrænse dem, hvordan det har indflydelse på deres selvopfattelse, deres følelser og hvordan det er tæt forbundet til at nå nye og ønskede mål.

De unge vil øge deres bevidsthed på, hvordan de selv får indflydelse og skal tage ansvar for deres eget liv, udvikling og fremtid.

De kommer til at bruge dem selv og det særlige fællesskab, der udvikles i forløbet, til at forstå andre, mærke egne grænser, og opleve at de ikke er de eneste med de tanker og følelser de har.

 

De bliver udfordret til at afprøve nye måder at samarbejde. De oplever respekten og mulighederne af forskelligheder i venskaber og i faglige gruppesammensætninger.

 

Mødegangene er en kombination af, oplæg, gruppesnak, gruppecoaching, individuelt arbejde med mål, individuel coaching, lege og samarbejdsøvelser som sikre et sjovt og indsigtsfuldt forløb.

 

Formål: at udvikle og styrke den enkeltes

•Personlige og sociale kompetencer

•Selvindsigt

•Selvværd/selvtillid

•Livsglæde

•Kompetencer der gør den unge i stand til at tage personligt ansvar.

•Ansvarsfølelse og mod til at leve et teenager liv fuldt ud.

•Forståelse af egne reaktionsmønstre og arbejde med dem for at skabe forandring.

 

 

Målgruppen: En udvalgt gruppe af unge, som kan have gavn af og er motiveret for et forløb med ovenstående.

 

Temadagene er tilrettelagt som en kombination af oplæg/undervisning, coaching, gruppearbejde, individuelt arbejde med egne mål og samarbejdsøvelser.

 

Kontakt mig på mail: kontakt@helleterphansen.dk eller telefon 51605300, for yderligere beskrivelse af forløbets temaer og forløbets varighed.