Familier

"Det er grundlæggende vigtigt for vores trivsel og udvikling, hvordan vi har det med dem, vi lever sammen med og er i familie med. I hvilken udstrækning vi er i stand til at være os selv - sammen"

Ruth Hansen og Peter Mortensen, DFTI